Maastricht | info@stoot.com | 06-42601538

MEDIATION

bemiddelen bij en Oplossen van zakelijke en persoonlijke geschillen

Conflict. Mensen hebben een natuurlijke drang om te verbinden maar soms breken ze elkaar toch af; niet alleen door wát ze zeggen maar ook door hóe ze dat doen. Negatieve emoties spelen op, vertrouwen neemt af en een constructief gesprek wordt steeds meer destructief. Het verstoort de relatie en kan escaleren naar een geschil, een conflict, met alle gevolgen van dien.

Hulp. Als het conflict de verkeerde kant uitgaat, is het verstandig om te voorkomen dat het verder (juridisch) verhardt en hulp te vragen aan een bemiddelaar. Deze, de mediator, zet zich in om de verbinding te herstellen zodat de betrokkenen vanuit vertrouwen weer een constructieve dialoog kunnen voeren met elkaar. Dit proces is als het samen beklimmen van een steile berg, stap voor stap om uiteindelijk het geschil met elkaar op te lossen en met helder uitzicht weer vooruit te kijken.

Samen beklimmen. De mediation vindt plaats op neutraal terrein, in een veilige setting en begint bij het begin, de voet van de berg. Beide verhalen krijgen de ruimte en aandacht, niet alleen verbaal (wat) maar ook non-verbaal (hoe). Als mediator begeleid ik dit verkennend proces en vraag naar ieders zorgen, belangen en wensen. Belangrijk voor de volgende stap (vooruitkijken) is dat beiden écht horen wat de ander zegt, door te luisteren en te reageren. Ik ondersteun bij het oplossen van misverstanden, emoties delen en nieuwe inzichten creëren. En net als bij bergbeklimmen gaat het voortdurend om balans, vertrouwen en doorzetten. Als het omslagpunt is bereikt (dat is letterlijk voel- en zichtbaar), ontstaat er ruimte om vooruit te kijken en samen oplossingen te bedenken, afspraken te maken (en vast te leggen) en de mediation af te ronden met een helder uitzicht voor allen en weer vaste grond onder de voeten.

Inzet. Wil een mediation slagen, dan is het belangrijk dat de deelnemers aan 3 voorwaarden voldoen: vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en inspanning. De deelnemers hebben een geheimhoudingsplicht, om vrijuit te kunnen praten en zich veilig te voelen. Daarnaast mag ieder de mediation op elk moment beëindigen, wetende dat hij / zij de vrijheid heeft om een eigen keuze te maken. En omdat elk succes inspanning vergt, is er ook een inspanningsverplichting, je best doen om het conflict met elkaar op te lossen. Maak je deze met elkaar waar, dan ligt het pad klaar om het proces samen te bewandelen.

Verbinder. De mediator heeft zelf ook een verbindende rol en moet neutraal en onpartijdig zijn. Ik heb geen belang bij welke uitkomst dan ook en kies geen partij. Daarnaast bewaak ik de balans tussen de deelnemers opdat elk evenveel kan vertellen, luisteren en reageren. Ik zorg voor structuur en bevorder dat de communicatie wordt hersteld; alleen dan kan een dialoog (weer) op gang komen en kunnen de deelnemers (weer) constructief met elkaar praten over de inhoudelijke geschilpunten. De vaart waarin dit gebeurt, hangt af van de voortgang en de deelnemers; de mediator blijft verbinden zolang het nodig is om de relatie te herstellen.

Win-win. Een mediation bestaat meestal uit gemiddeld 2 tot 5 sessies, van elk zo'n 1,5 tot 2 uur. Bij goede vooruitgang kan een geschil dus in 3 tot 10 uur zijn opgelost, vaak goedkoper en sneller dan een juridische weg. Bovendien gaat een mediation uit van een win-win-uitkomst, anders dan een juridisch geschil met een onvoorspelbare, bindende, uitkomst. Mensen ervaren een mediation vaak als prettiger, ook omdat het vaak sneller en goedkoper is. En hoe mooi als je zelfstandig én in goed overleg met de ander tot afspraken kan komen die voor beiden werken? Dat voelt niet alleen goed, dat blijkt ook uit de realiteit erna.

WERKGEBIED

Ik zet mij als bemiddelaar, met specialisatie in arbeidsmediation, graag in om het proces van het geschil te begeleiden en vanuit vertrouwen de onderlinge relatie te herstellen, de communicatie te verbeteren en de inhoudelijke kwesties te behandelen.

Ik ben mediatior voor elk conflict waar omgang, communicatie, relatie en emotie een grote rol spelen. Dit kan op het werk zijn, thuis, met familie, vrienden, buren, op school, de sportclub of de overheid... Waar specialisatie nodig is op het gebied van o.a. familie- en/of bestuursrecht, werk ik samen met een collega mediator. Voor arbeidsmediations werk ik regelmatig samen met Result Mediation en Amplitia. Ook ben ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand voor het begeleiden van gesubsidieerde mediations. 

Bel / mail mij gerust voor een vrijblijvend gesprek; ik help graag om de verbinding te herstellen en weer een constructief gesprek met elkaar te hebben.