Maastricht | info@stoot.com | 06-42601538

DE 6 STAPPEN VAN EEN MEDIATION

1. Kennismakingsgesprek / intake

Na het eerste contact (telefonisch / mail) volgt een eerste (online) afspraak voor het kennismakingsgesprek of intake (op een neutrale locatie). Tijdens dit gesprek van ca. een uur leg ik uit wat mediation inhoudt en check ik het commitment van de deelnemers, de condities voor een mediation en welke partijen een rol spelen in het conflict. Belangrijkste uitgangspunten zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en bereidheid samen een oplossing te zoeken (inspanningsverplichting). Ook is het belangrijk dat de deelnemers zelfredzaam zijn en zelfstandig (autonoom) besluiten kunnen nemen. De deelnemers krijgen de gelegenheid om op hoofdlijnen hun kant van het verhaal te vertellen, welke factoren de oplossing in hun beleving tot nu toe hebben belemmerd en welke geschilpunten volgens hen moeten worden opgelost. Van mijn kant luister ik, stel aantal vragen en stel me te allen tijde neutraal en onpartijdig op.

2. Start mediation

Besluit je vervolgens de mediation te starten, dan teken je vooraf een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationtraject op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken uurtarief. Daarnaast verklaar ik in deze mediationovereenkomst dat ik actief meewerk aan de oplossing van het conflict en dat ik geen enkel belang heb bij de uiteindelijke oplossing voor het conflict.

3. Vervolggesprek(ken)

Tijdens de volgende mediations / bemiddelingen (gemiddeld 2 tot 4) verzoek ik de deelnemers om zijn of haar kant van het conflict te vertellen, actief te luisteren naar de ander en (hopelijk) iets meer begrip voor elkaar te krijgen. Volgende stap is ieders wensen, behoeften, belangen in kaart te brengen, de bouwstenen voor de oplossing. Aan het eind van iedere mediation vat ik de voortgang samen en maak een afspraak voor een volgend gesprek. Na 1 of meer gesprekken is bekend hoe beide deelnemers tegen het conflict aankijken en welke zaken belangrijk zijn om naar de toekomst te kijken en oplossingen te vinden.

4. Oplossing bepalen

Als alle belangen in kaart zijn gebracht, vraag ik de deelnemers om elkaar als gesprekpartner te accepteren en gezamenlijk, constructief oplossingen te bedenken die zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen. Ik pas verschillende technieken toe om hen daarbij te helpen. Vervolgens ga ik na of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn en of deze nog getoetst moeten worden door een deskundige, zoals een jurist.

5. (Vaststellings)overeenkomst

Als er een oplossing gevonden is die naar tevredenheid is van alle deelnemers, dan leg ik deze oplossing vast in een (vaststellings)overeenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken die zijn gemaakt, staan beschreven. Het schept rechten en plichten waar de deelnemers zich aan moeten houden. Door de overeenkomst te ondertekenen, verklaren zij zich te houden aan de afspraken. Na het ondertekenen van de (vaststellings)overeenkomst is de mediation afgerond.

6. Nazorg

In overleg met de deelnemers plan ik een telefonische afspraak in na ca. 6 weken om te vragen hoe het gaat. Indien wenselijk kan dit in een latere periode worden herhaald, eventueel tijdens een gezamenlijke afspraak met elkaar.

'Na het samen, stap voor stap, beklimmen van de berg, volgt hopelijk voor allen een helder uitzicht'

 

Richtlijnen van het MfN (Mediation federatie Nederland)

Als MfN-registermediator voer ik mediations uit op basis van de uitgangspunten van het MfN-mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator, terug te vinden op www.mfnregister.nl. Ook kunt u hier terecht voor de klachtenregeling en folder over mediation conform de MfN. Daarnaast kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde mediations vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.