Maastricht | info@stoot.com | 06-42601538

DE 6 STAPPEN VAN EEN MEDIATION


1. Kennismakingsgesprek/intake

Na het eerste contact (telefonisch / mail) volgt een eerste afspraak voor het kennismakingsgesprek of intake op een neutrale locatie. Tijdens dit gesprek leg ik uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden, waaronder vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en bereidheid samen een oplossing te zoeken (inspanningsverplichting). Ook is het belangrijk dat de deelnemers zelfredzaam zijn en zelfstandig (autonoom) besluiten kunnen nemen. Ik breng in kaart welke geschilpunten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd. De deelnemers krijgen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Van mijn kant luister ik en stel me neutraal en onpartijdig op.

2. Start mediation

Besluit je vervolgens de mediation te starten, dan teken je vooraf een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationtraject op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken uurtarief. Daarnaast verklaar ik in deze mediationovereenkomst dat ik actief meewerk aan de oplossing van het conflict en dat ik geen enkel belang heb bij de uiteindelijke oplossing voor het conflict.

3. Vervolggesprek(ken)

Tijdens de volgende mediations / bemiddelingen (gemiddeld 2 tot 5) verzoek ik de deelnemers om zijn of haar kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van iedere mediation vat ik de voortgang samen en maak een afspraak voor een volgend gesprek. Na een aantal gesprekken is bekend hoe beide deelnemers tegen het conflict aankijken en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.

4. Oplossing bepalen

Als alle belangen in kaart zijn gebracht, zoeken we gezamenlijk en constructief naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen. Ik pas verschillende technieken toe om de deelnemers daarbij te helpen. Vervolgens ga ik na of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn en of deze nog getoetst moeten worden door een deskundige, zoals een jurist.

5. (Vaststellings)overeenkomst

Als er een oplossing gevonden is die naar tevredenheid is van alle deelnemers, dan leg ik deze oplossing vast in een (vaststellings)overeenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken die zijn gemaakt, staan beschreven. Het schept rechten en plichten waar de deelnemers zich aan moeten houden. Door de overeenkomst te ondertekenen, verklaren zij zich te houden aan de afspraken. Na het ondertekenen van de (vaststellings)overeenkomst is de mediation afgerond.

6. Nazorg

In overleg met de deelnemers plan ik een telefonische afspraak in na ca. 6 weken om te vragen hoe het gaat. Indien wenselijk kan dit in een latere periode worden herhaald, eventueel tijdens een gezamenlijke afspraak met elkaar.

'Na het samen, stap voor stap, beklimmen van de berg, volgt hopelijk voor allen een helder uitzicht'


Richtlijnen van het MfN (Mediation federatie Nederland)

Als MfN-registermediator voer ik mediations uit op basis van de uitgangspunten van het MfN-mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator, terug te vinden op www.mfnregister.nl. Ook kunt u hier terecht voor de klachtenregeling en folder over mediation conform de MfN.